Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

5 stycznia 2014 r., o godz. 17.00 odbyło się zebranie sprawozdawcze naszej jednostki za rok 2013. Na zebraniu oprócz członków naszej jednostki obecni byli również: z KP PSP w Strzelcach Opolskich – mł. bryg. Joanna Badowska, przedstawiciele Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leśnicy – dh Alfons Długosz oraz Bernard Smandzich, sołtys Zalesia Śląskiego – Bożen Mróz oraz radny – Kazimierz Mierzejewski. Obecni byli również przedstawiciele z jednostek: OSP Leśnica, OSP Sławięcice oraz OSP Mechnica.

W czasie zebrania dokonano także odznaczeń zasłużonych strażaków naszej jednostki.