Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

19 marca 2016 r., w naszej remizie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2015 oraz wybrano nowy zarząd na lata 2016-2021. Zebranie rozpoczął oraz strażaków i gości przywitał prezes jednostki dh Ryszard Golly. Następnie sprawozdanie z działalności naszej jednostki odczytał naczelnik dh Tadeusz Korczyński. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odczytała dh Joanna Pinkawa. Sprawozdanie finansowe naszej jednostki oraz plany inwestycyjne na kolejny rok oraz najbliższe lata odczytała dh Teresa Tiszbierek.

Wśród planów inwestycyjnych znalazły się przede wszystkim rozbudowa naszej remizy ponieważ nie posiadamy odpowiednio dużego pomieszczenia i odpowiednio ogrzewanego w celu przeprowadzania zebrań sprawozdawczych czy w celach szkoleniowych zarówno strażaków oraz mieszkańców wsi; zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego gdyż nasz drugi wóz bojowy osiąga już wiek 50 lat.

Następnie odbyły się wybory członków do składu nowego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz do komisji rewizyjnej. Po głosowaniu wybrano następujące osoby:

Zarząd OSP w Zalesiu Śląskim na lata 2016-2021
Golly Ryszard – prezes
Tiszbierek Teresa – w-ce prezes
Tadeusz Korczyński – naczelnik
Golly Krzysztof – z-ca naczelnika
Bernacki Szymon – gospodarz
Golly-Strzelczyk Teresa – sekretarz
Strużyna Krzysztof – skarbnik
Rosły Fabian – członek zarządu ds. młodzieży
Duk Błażej – kronikarz

Komisja rewizyjna OSP w Zalesiu Śląskim na lata 2016-2021
Raś Witold – przewodniczący
Tiszbierek Martina – członek
Strużyna Michał – członek

Swoją obecnością zaszczycili nas goście: KP PSP w Strzelcach Opolskich – mł. bryg. Marek Wójcik, Komendant Gminny ZOSP RP – dh Joachim Nowak, OSP Sławięcice – dh Mateusz Weisser, OSP Mechnica – dh Jan Greinert, OSP Czarnocin – dh Alfons Długosz, radny powiatowy – Andrzej Wróbel, radny gminny – Mierzejewski Kazimierz oraz była sołtyska Bożena Mróz.