10 rocznica powodzi z 1997r.

30.06.2007r w Mechnicy odbyła się Msza św. w dziesiątą rocznicę powodzi z 1997r. Koncelebrowaną Mszę św. prowadził bp Paweł Stobrawa. We Mszy św. uczestniczyli m.in.: wojewoda opolski Bogdan Tomaszek, z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Bogdan Branicki, przedstawiciele Komend Państwowej Straży Pożarnej z Krapkowic, Kędzierzyna-Koźla, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP – Teresa Tiszbierek, Starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman. Na Mszę św. przybyło 27 pocztów sztandarowych, wśród nich był także nasz poczet z OSP w Zalesiu Śląskim.