Dzień Strażaka w Zalesiu Śląskim

4 maja w Dzień Strażaka Ochotniczą Straż Pożarną odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim i Przedszkola. Spotkanie to było bardzo ważne ponieważ mali goście: zwiedzili budynek remizy, spotkali się ze strażakami, zapoznali się z historią jednostki, wpisały się do pamiątkowej księgi, zapoznali się z ich sprzętem, który częściowo nawet obsługiwali, zdobyli wiele nowych informacji dot. zachowania się w sytuacjach zagrożeń, zasad alarmowania, udzielania pierwszej pomocy, (część tej tematyki zrealizowana została pod kątem wiedzy która znajduje się w programie szkolnym a dotyczy przepisów i tematyki przeciwpożarowej).
Uczniowie Szkoły Podstawowej podzieleni byli na 2 gr:I kl 1-3, II kl 4-6
Największą zabawę miały oczywiście przedszkolaki ponieważ nie obeszło się bez przejażdżki samochodem, przymierzania mundurów i hełmów oraz polewania z sikawki. Dzieciaki przyszły również przygotowane ponieważ pamiętały o święcie strażaków przyniosły kwiaty, laurki odśpiewały „Sto lat” a nawet jeden z uczniów zagrał na trąbce.
Gości przyjmowali druhowie Bronisław Szura – gospodarz, Tadeusz Korczyński – naczelnik, Teresa Tiszbierek. Wizyta ta nie tylko dla młodzieży jest bardzo ważna ale i dla samych strażaków, którzy w ten sposób zainteresowali młodzież pracą strażaka ochotnika dbając w ten sposób o następców jak również pokazując jak wiele można bezinteresownie zrobić dla drugiego człowieka, oraz że trzeba szanować pracę i mienie nie tylko własne ale i wspólne.

O godz. 18.00 w kościele pod wezwaniem Św. Jadwigi proboszcz ks. dr Czesław Gac odprawił w intencji strażaków z Zalesia Śląskiego i Lichyni mszę Św., po której nastąpiło poświęcenie wozów strażackich i błogosławieństwo strażaków.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt złożyła na sztandar ślubowanie, a zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia i „wysługi lat”.
najważniejszym jednak momentem było wręczenie wysługi lat dh Bronisławowi Szura, który obchodzi jubileusz 50-lat służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. W podzięce za wieloletnią pracę członkowie jednostki wręczyli mu kwiaty i pamiątkową tabliczkę z dedykacją i życzeniami wielu lat zdrowia.

zredagowała Teresa Tiszbierek