Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Łąkach Kozielskich

22 czerwca 2014 r. na boisku w Łąkach Kozielskich odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Leśnica. Przystąpiły do nich wszystkie działające w gminie jednostki, tj. OSP Czarnocin, Leśnica, Lichynia, Łąki Kozielskie, Raszowa, Wysoka i OSP Zalesie Śląskie. Ogółem w czterech grupach wiekowych konkurowały 22 zespoły.
W kategorii seniorów zawody rozegrano wg Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP popularnie nazywanego polskim „na mokro”. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP współzawodniczyły w oparciu o międzynarodowy Regulamin CTIF.
Nagrodzono wszystkie zespoły uczestniczące w zawodach. Puchary, medale i nagrody rzeczowe dla MDP oraz dyplomy wręczyli Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy, dh Ryszard Golly – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP i sędzia główny zawodów st. kpt. Damian Glik z KP PSP w Strzelcach Opolskich.

Nagrody ufundowali Bank Spółdzielczy w Leśnicy i Gmina Leśnica. Na koniec zawodów uczestników poczęstowano tradycyjną strażacką grochówką.
Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja zawodów. Z obowiązków gospodarza wzorowo wywiązały się jednostki OSP Lichynia i OSP Zalesie Śląskie. Osobisty wkład pracy w przygotowanie obiektu boiska do zawodów miał druh Bernard Smandzich – Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, a zarazem sołtys wsi Łąki Kozielskie. Funkcję komendanta zawodów pełnił Komendant M-G ZOSP RP w Leśnicy dh Joachim Nowak. Starty oceniała komisja powołana rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich pod przewodnictwem st. kpt. Damiana Glik. Dopisała licznie przybyła na zawody publiczność, która z zainteresowaniem obserwowała zmagania strażaków.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

GRUPA „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze

1. OSP Raszowa I 94,10 pkt
2. OSP Raszowa III 101,66 pkt
3. OSP Raszowa II 110,66 pkt
4. OSP Zalesie Śląskie I 110,76 pkt
5. OSP Zalesie Śląskie II 113,31 pkt
6. OSP Czarnocin 123,94 pkt
7. OSP Łąki Kozielskie 124,63 pkt
8. OSP Wysoka 131,03 pkt
9. OSP Lichynia 137,82 pkt
10. OSP Leśnica 168,40 pkt

GRUPA „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze

1. OSP Raszowa 120,79 pkt
2. OSP Zalesie Śląskie 126,90 pkt

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców

1. MDP OSP Raszowa I 1036,62 pkt
2. MDP OSP Zalesie Śląskie II 1015,81 pkt
3. MDP OSP Leśnica 983,57 pkt
4. MDP OSP Lichynia 952,41 pkt
5. MDP OSP Raszowa II 934,57 pkt
6. MDP OSP Wysoka 927,28 pkt
7. MDP OSP Zalesie Śląskie I 920,91 pkt
8. MDP OSP Łąki Kozielskie 899,72 pkt

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt

1. MDP OSP Raszowa 1029,07 pkt
2. MDP OSP Zalesie Śląskie 1023,56 pkt