Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

14 stycznia 2017 r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim odbył się kurs odnawiający uprawnienia tytuły ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z jednostek z terenu gminy Leśnica. Zajęcia odbywały się od godz. 10:00 do godziny 18:00. Osoby biorące udział w szkoleniu zostały podzielone na cztery grupy a szkolenie składało się z dwóch części. Kurs zakończył się egzaminem z wiedzy teoretycznej a następnie każda grupa wylosowała zadanie praktycznie, które musiała pozytywnie zaliczyć przed powołaną komisją egzaminacyjną. Z naszej jednostki w kursie udział wzięło 11 strażaków. Łącznie udział w kursie wzięło 25 strażaków z terenu gminy Leśnica. Wszyscy pozytywnie zdali egzamin i uzyskali ponownie tytuł ratownika.