OTWP – etap gminny

16 lutego 2013 r.  o godz. 9.00 rozpoczął się Ogólnopolski Turniej Wiedzy pożarniczej w gminie Leśnica. Młodzi strażacy zebrali się w świetlicy przy OSP w Czarnocinie. Nasi druhowie zajęli wszystkie 3 miejsca w III grupie wiekowej, a byli to:

  • 1 miejsce – Fabian Rosły,
  • 2 miejsce – Adrian Alscher,
  • 3 miejsce – Martina Tiszbierek.

Pozostali uczestnicy, którzy reprezentowali naszą jednostkę to: Anna Pinkawa, Joanna Pinkawa, Jessica Pander, Sylwana Mróz, Marcel Skrzydeł, Martina Tiszbierek i Wiktoria Skrzydeł. Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za reprezentowanie naszej jednostki.